Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Σειρά] Αρχαιρεσίες
     


Αντικείμενα: 5 [1 - 5]

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1
1.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 309 φύλλα, 123 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1837-1890
     

2.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 145 σελίδες , 27 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1890-1912
     

3.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 147 σελίδες, 39 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1912-1927
     

4.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 296 σελίδες, 55 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1927-1947
     

5.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 133 σελίδες, 30 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1947-
     

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ