Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Υπο-συλλογή] Έντυπα βιβλία
     


Αντικείμενα: 182 [1 - 20]

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Επόμενη
1.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 202-212
Αιώνας: ΙΘ΄
     

2.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 201-202
Αιώνας: ΙΘ'
     

3.
     
Αριθμός τεκμη����ίου: 199
Αιώνας: ΙΘ΄
     

4.
     
Αριθμός τεκμη����ίου: 198
Αιώνας: ΙΘ΄
     

5.
     
Αριθμός τεκμη����ίου: 197
Αιώνας: ΙΘ΄
     

6.
     
Αριθμός τεκμη����ίου: 196
Αιώνας: ΙΘ΄
     

7.
     
Αριθμός τεκμη����ίου: 195
Αιώνας: Κ'
     

8.
     
Αριθμός τεκμη����ίου: 194
Αιώνας: ΙΘ΄
     

9.
     
Αριθμός τεκμη����ίου: 193
Αιώνας: ΙΘ΄
     

10.
     
Αριθμός τεκμη����ίου: 192
Αιώνας: ΙΘ΄
     

11.
     
Αριθμός τεκμη����ίου: 191
Αιώνας: ΙΘ΄
     

12.
     
Αριθμός τεκμη����ίου: 190
Αιώνας: ΙΘ΄
     

13.
     
Αριθμός τεκμη����ίου: 189
Αιώνας: ΙΘ΄
     

14.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 187-188
Αιώνας: ΙΘ΄
     

15.
     
Αριθμός τεκμη����ίου: 186
Αιώνας: ΙΘ΄
     

16.
     
Αριθμός τεκμη����ίου: 185
Αιώνας: Κ΄
     

17.
     
Αριθμός τεκμη����ίου: 184
Αιώνας: ΙΘ΄
     

18.
     
Αριθμός τεκμη����ίου: 183
Αιώνας: ΙΗ΄
     

19.
     
Αριθμός τεκμη����ίου: 182
Αιώνας: Κ΄
     

20.
     
Αριθμός τεκμη����ίου: 181
Αιώνας: ΙΘ΄
     

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Επόμενη
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ