Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Υπο-συλλογή] Χειρόγραφοι κώδικες
     


Αντικείμενα: 82 [1 - 20]

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3 4 5   Επόμενη
1.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 40 [42]
Αιώνας: ΙΕ΄-ΙΖ΄
     

2.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 39 [41]
Αιώνας: ΙΒ΄
     

3.
     
[Χειρόγραφος κώδικας] Ευχή
Αριθμός τεκμηρίου: 38
Αιώνας: ΙΖ΄
     

4.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 37 [39]
Αιώνας: ΙΕ΄
     

5.
     
[Χειρόγραφος κώδικας] Τετραευάγγελον (σπάραγμα)
Αριθμός τεκμηρίου: 36 [38]
Αιώνας: ΙΓ΄
     

6.
     
[Χειρόγραφος κώδικας] Τετραευάγγελον (σπάραγμα)
Αριθμός τεκμηρίου: 35 [37]
Αιώνας: ΙΒ΄
     

7.
     
[Χειρόγραφος κώδικας] Τετραυάγγελον (σπάραγμα)
Αριθμός τεκμηρίου: 34 [36]
Αιώνας: ΙΓ΄
     

8.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 33 [35]
Αιώνας: ΙΕ΄
     

9.
     
[Χειρόγραφος κώδικας] Παιάν
Αριθμός τεκμηρίου: 32 [33]
Αιώνας: ΙΒ΄
     

10.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 31 [32]
Αιώνας: ΙΘ΄
     

11.
     
[Χειρόγραφος κώδικας] Τραγώδια Ελληνικά
Αριθμός τεκμηρίου: 30 [31]
Αιώνας: ΙΘ΄
     

12.
     
[Χειρόγραφος κώδικας] Στεφάνου Κομμητά - Διάφορα
Αριθμός τεκμηρίου: 29 [30]
Αιώνας: ΙΘ΄
     

13.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 28 [29]
Αιώνας: ΙΗ΄
     

14.
     
[Χειρόγραφος κώδικας] Γεωργίου του Φρατζή, χρονικό.
Αριθμός τεκμηρίου: 27
Αιώνας: ΙΗ΄
     

15.
     
[Χειρόγραφος κώδικας] Αρχή των Ιαμβικών στίχων.
Αριθμός τεκμηρίου: 26
Αιώνας: ΙΗ΄-ΙΘ΄
     

16.
     
[Χειρόγραφος κώδικας] Χωρίς τίτλο
Αριθμός τεκμηρίου: 25
Αιώνας: ΙΕ΄
     

17.
     
[Χειρόγραφος κώδικας] Επιστολάριον
Αριθμός τεκμηρίου: 24
Αιώνας: ΙΗ΄
     

18.
     
[Χειρόγραφος κώδικας] Αποφθέγματα
Αριθμός τεκμηρίου: 23
Αιώνας: ΙΘ΄
     

19.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 22
Αιώνας: ΙΗ΄-ΙΘ΄
     

20.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 21
Αιώνας: ΙΗ΄-ΙΘ΄
     

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3 4 5   Επόμενη
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ