Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Συλλογή] Συλλογή Δημοσιευμένων Εκλογικών Αποτελεσμάτων
     


Αντικείμενα: 30 [1 - 20]

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2   Επόμενη
1.
     
Αριθμός τόμου: 003
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 21 Απριλίου 1929
     

2.
     
Αριθμός τόμου: 001
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 7 Νοεμβρίου 1926
     

3.
     
Αριθμός τόμου: 002
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 19 Αυγούστου 1928
     

4.
     
Αριθμός τόμου: 004
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 25 Σεπτεμβρίου 1932
     

5.
     
Αριθμός τόμου: 005
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 25 Σεπτεμβρίου 1932
     

6.
     
Αριθμός τόμου: 006
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 9 Ιουνίου 1935
     

7.
     
Αριθμός τόμου: 007
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 26 Ιανουαρίου 1936
     

8.
     
Αριθμός τόμου: 009
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 15 Απριλίου 1951, 21 Νοεμβρίου 1954 και 5 Απριλίου 1959.
     

9.
     
Αριθμός τόμου: 010
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 19 Φεβρουαρίου 1956.
     

10.
     
Αριθμός τόμου: 011
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 9 Σεπτεμβρίου 1951
     

11.
     
Αριθμός τόμου: 012
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 9 Σεπτεμβρίου 1951
     

12.
     
Αριθμός τόμου: 013
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 5 Μαρτίου 1950
     

13.
     
Αριθμός τόμου: 014
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 8 Δεκεμβρίου 1974
     

14.
     
Αριθμός τόμου: 015
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 5 Ιουλίου 1964
     

15.
     
Αριθμός τόμου: 016
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 30 Μαρτίου 1975 και 6 Απριλίου 1975
     

16.
     
Αριθμός τόμου: 017
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 17 Νοεμβρίου 1974
     

17.
     
Αριθμός τόμου: 019
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 16 Φεβρουαρίου 1964
     

18.
     
Αριθμός τόμου: 020
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 3 Νοεμβρίου 1963.
     

19.
     
Αριθμός τόμου: 021
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 29 Οκτωβρίου 1961.
     

20.
     
Αριθμός τόμου: 022
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών: 11 Μαϊου 1958
     

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2   Επόμενη
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ