Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Σειρά] Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλητικών Επιτροπών
     


Αντικείμενα: 17 [1 - 17]

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1
1.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 413 σελίδες, 23 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1970-1973
     

2.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 347 σελίδες, 15 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1970-1973
     

3.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 345 σελίδες, 15 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1970-1973
     

4.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 388 σελίδες, 13 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1970-1973
     

5.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 721 σελίδες, 19 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1973-1974
     

6.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 1437 σελίδες, 15 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1973-1974
     

7.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 1147 σελίδες, 14 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1974-1975
     

8.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 1151 σελίδες, 12 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1974-1975
     

9.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 970 σελίδες, 7 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1974-1975
     

10.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 1200 σελίδες, 14 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1975-1976
     

11.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 1274 σελίδες, 12 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1975-1976
     

12.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 1607 σελίδες, 12 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1975-1976
     

13.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 978 σελίδες, 10 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1976-1977
     

14.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 1016 σελίδες, 12 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1976-1977
     

15.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 1059 σελίδες, 9 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1976-1977
     

16.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 1184 σελίδες, 9 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1976-1977
     

17.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 932 σελίδες, 4 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1976-1977
     

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ