Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Συλλογή] Ιστορικό Αρχείο
     

1.
     
[Υπο-συλλογή] Έντυπα
Επισκόπηση περιεχομένου: Στην υποσυλλογή αυτή περιλαμβάνονται δημοσιεύματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα: Πρυτανικοί Λόγοι, Επετηρίδες, Εκατονταετηρίδες, Ποιητικοί Αγώνες, Βιβλία.
Παραγωγός: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χρονολογία(ες): 1837-1986
     

2.
     
[Υπο-συλλογή] Αρχείο Φωτογραφιών
Επισκόπηση περιεχομένου: Συλλογή φωτογραφιών. 527 λευκώματα (albums)
Παραγωγός: Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Χρονολογία(ες): 1961-1996
     

3.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Συγκλήτου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Συγκλητικών Επιτροπών, τα πρακτικά των Αρχαιρεσιών και το Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Παραγωγός: Σύγκλητος
Χρονολογία(ες): 1837-1983
     

4.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής
Παραγωγός: Φιλοσοφική Σχολή
Χρονολογία(ες): 1838-1964
     

5.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Νομικής Σχολής
Παραγωγός: Νομική Σχολή
Χρονολογία(ες): 1837-1970
     

6.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Φυσικομαθηματικής Σχολής
Παραγωγός: Φυσικομαθηματική Σχολή
Χρονολογία(ες): 1896-1980
     

7.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Θεολογικής Σχολής
Παραγωγός: Θεολογική Σχολή
Χρονολογία(ες): 1857-1967
     

8.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Ιατρικής Σχολής
Παραγωγός: Ιατρική Σχολή
Χρονολογία(ες): 1851-1982
     

9.
     
     

Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ