Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Ιστορικό Αρχείο
     
Περιγραφή: Η πολυποίκιλη αρχειακή συλλογή του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΙΑΕΚΠΑ) ξεπερνάει τις 2.000.000 σελίδες και καλύπτει σχεδόν το σύνολο της ελληνικής ακαδημαϊκής ιστορίας: από το 1837 που ιδρύεται το πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έως το 1980 περίπου. Η ψηφιοποίηση της συλλογής του ΙΑΕΚΠΑ ξεκίνησε το 1999. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και ενισχύθηκε με το έργο "Ψηφιακή Συλλογή του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 1.3: "Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού". Στo πλαίσιο αυτού του έργου, ψηφιοποιήθηκαν τεκμήρια ποικίλου είδους και θεματολογίας -προτεραιότητα δόθηκε στην ψηφιοποίηση λυτών εγγράφων, βιβλιοδετημένων χειρόγραφων, έντυπων σελίδων και φωτογραφικού αρχείου- ενώ επίσης έγινε αναλυτική περιγραφή, οργάνωση και τεκμηρίωση του υλικού με τη μέθοδο της λημματογράφησης. Η παλαιότητα του υλικού αλλά και η συνέχειά του στο χρόνο, το καθιστούν εξαιρετικά πολύτιμη πηγή για τη μελέτη της νεώτερης ελληνικής ιστορίας: ο ερευνητής θα βρει επαρκή τεκμήρια για την ιστορία του μεγαλύτερου και παλαιότερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας αλλά και για την κοινωνική, οικονομική, επιστημονική, θεσμική και πολιτισμική ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας.
Η ψηφιακή συλλογή του ΙΑΕΚΠΑ αποτελεί μέρος της ψηφιακής βιβλιοθήκης Πέργαμος από το Δεκέμβριο του 2006.

Χρονική Περίοδος: 1837-1980
Κάτοχος: Ιστορικό Αρχείο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δικαιώματα πρόσβασης: Ανοιχτή πρόσβαση επιτρέπεται στα τεκμήρια της χρονικής περιόδου από την ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1837 έως τις 31/12/1932.
Το 1932 τέθηκε ως όριο σύμφωνα με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για πρόσωπα εν ζωή.
Το υλικό από το 1932 και εξής, στο οποίο δεν προσφέρεται πρόσβαση μέσω της «Περγάμου», διατίθεται από το ΙΑ.ΕΚΠΑ προς μελέτη και έρευνα σύμφωνα με τους κανονισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού του Ιστορικού Αρχείου (βλ.http://www.archive.uoa.gr/collection2_gr.htm).
Συνοπτικός κατάλογος του συνόλου του αρχειακού υλικού του ΙΑ.ΕΚΠΑ υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο: http://www.archive.uoa.gr/short-catalogue_gr.htm

Τύπος Αντικειμένου: dl.histarch [Συλλογή]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/col:histarch

1.
     
[Υπο-συλλογή] Έντυπα
Επισκόπηση περιεχομένου: Στην υποσυλλογή αυτή περιλαμβάνονται δημοσιεύματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα: Πρυτανικοί Λόγοι, Επετηρίδες, Εκατονταετηρίδες, Ποιητικοί Αγώνες, Βιβλία.
Παραγωγός: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χρονολογία(ες): 1837-1986
     

2.
     
[Υπο-συλλογή] Αρχείο Φωτογραφιών
Επισκόπηση περιεχομένου: Συλλογή φωτογραφιών. 527 λευκώματα (albums)
Παραγωγός: Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Χρονολογία(ες): 1961-1996
     

3.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Συγκλήτου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Συγκλητικών Επιτροπών, τα πρακτικά των Αρχαιρεσιών και το Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Παραγωγός: Σύγκλητος
Χρονολογία(ες): 1837-1983
     

4.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής
Παραγωγός: Φιλοσοφική Σχολή
Χρονολογία(ες): 1838-1964
     

5.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Νομικής Σχολής
Παραγωγός: Νομική Σχολή
Χρονολογία(ες): 1837-1970
     

6.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Φυσικομαθηματικής Σχολής
Παραγωγός: Φυσικομαθηματική Σχολή
Χρονολογία(ες): 1896-1980
     

7.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Θεολογικής Σχολής
Παραγωγός: Θεολογική Σχολή
Χρονολογία(ες): 1857-1967
     

8.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Ιατρικής Σχολής
Παραγωγός: Ιατρική Σχολή
Χρονολογία(ες): 1851-1982
     

9.
     
     

Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ