Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Υπο-συλλογή] Έντυπα
     


Αντικείμενα: 128 [1 - 20]

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3 4 5 6 7   Επόμενη
1.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται οι Πρυτανικοί Λόγοι που εκφωνήθηκαν κατά την ανάληψη και παράδοση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου
Παραγωγός: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χρονολογία(ες): 1837-1933
     

2.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1856
Αριθμός Σελίδων: 40
Εκδότης: Τύποις Λαζάρου Δ. Βιλαρά
     

3.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1857
Αριθμός Σελίδων: 36
Εκδότης: Τυπογραφείο Λάζαρου Δ. Βιλαρά
     

4.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1861
Αριθμός Σελίδων: 35
Εκδότης: Τυπογραφείο της Λακωνίας
     

5.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1862
Αριθμός Σελίδων: 32
Εκδότης: Τυπογραφείο Λάζαρου Δ. Βιλαρά
     

6.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1863
Αριθμός Σελίδων: 47
Εκδότης: Τυπογραφείο Λάζαρου Δ. Βιλαρά
     

7.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1863
Αριθμός Σελίδων: 58
Εκδότης: Τύποις Λακωνίας
     

8.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1864
Αριθμός Σελίδων: 16
     

9.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1865
Αριθμός Σελίδων: 16
     

10.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1865
Αριθμός Σελίδων: 88
Εκδότης: Τύποις Λακωνίας
     

11.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1865
Αριθμός Σελίδων: 156
Εκδότης: Τύποις Ραδαμάνθυος
     

12.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1866
Αριθμός Σελίδων: 16
     

13.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1866
Αριθμός Σελίδων: 63
Εκδότης: Τυπογραφείο Δ. Σηλυβριώτου
     

14.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1867
Αριθμός Σελίδων: 16
     

15.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1867
Αριθμός Σελίδων: 56
Εκδότης: Τύποις Διονυσίου Κορομηλά
     

16.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1867
Αριθμός Σελίδων: 63
Εκδότης: Τυπογραφείο της Λακωνίας
     

17.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1868
Αριθμός Σελίδων: 18
     

18.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1868
Αριθμός Σελίδων: 69
Εκδότης: Τύποις Ιωάννου Αγγελόπουλου
     

19.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1869
Αριθμός Σελίδων: 23
     

20.
     
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρονολογία έκδοσης: 1869
Αριθμός Σελίδων: 120
Εκδότης: Τύποις Φιλολογικού Μουσείου
     

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3 4 5 6 7   Επόμενη
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ