Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Γενικά Μητρώα Φοιτητών
     
Τύπος Αντικειμένου: dl.histarch.studentregistry [Υπο-συλλογή]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/col:histarchstudents

1.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, .... σελίδες, 3573 μητρώα φοιτητών
Χρονολογία(ες): 1891-1895
     

2.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, .... σελίδες, .... μητρώα φοιτητών
Χρονολογία(ες): 1875-1880
     

Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ