Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Υπο-συλλογή] Αρχείο Ιατρικής Σχολής
     

1.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).
Φυσική περιγραφή: 72 δεμένοι τόμοι
Χρονολογία(ες): 1851-1982
     

2.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Φαρμακευτικού Σχολείου περιλαμβάνουν διάφορα θέματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία του Σχολείου, την ίδρυση εδρών, φοιτητικά θέματα και πολλά άλλα.
Φυσική περιγραφή: 4 δεμένοι τόμοι
Χρονολογία(ες): 1851-1892
     

Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ