Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Συλλογή] Συλλογή Εικόνων Υψηλής Ανάλυσης
     

1. [Ιατρική Εικόνα] : Εντερικός Βλεννογόνος
2. [Ιατρική Εικόνα] : Υπερμικροκοπική δομή μυοεπιθηλιακού κυττάρου
3. [Ιατρική Εικόνα] : Υπερμικροσκοπική δομή καρκινικού κυττάρου μαστού
4. [Ιατρική Εικόνα] : Aδρό ενδοπλασματικό δίκτυο (ΑΕΔ)
5. [Ιατρική Εικόνα] : Δεσμόσωμα
6. [Ιατρική Εικόνα] : Πυρήνας καρκινικού κυττάρου
7. [Ιατρική Εικόνα] : Ινοαδένωμα
8. [Ιατρική Εικόνα] : Ενδοκυτταροπλαστικοί αυλοί καρκινικού κυττάρου μαστού
9. [Ιατρική Εικόνα] : Διήθηση κυττάρου στο γειτονικό στρώμα_1
10. [Ιατρική Εικόνα] : Διήθηση κυττάρου στο γειτονικό στρώμα _2
11. [Ιατρική Εικόνα] : Φυσιολογική ψηκτροειδής παρυφή εντεροκυττάρων
12. [Ιατρική Εικόνα] : Νόσος έγκλειστων μικρολαχνών (λεπτό έντερο)_1
13. [Ιατρική Εικόνα] : Νόσος έγκλειστων μικρολαχνών (λεπτό έντερο)_2
14. [Ιατρική Εικόνα] : Νόσος έγκλειστων μικρολαχνών (λεπτό έντερο)_3
15. [Ιατρική Εικόνα] : Κροσσός - φυσιολογική δομή (9+2)
16. [Ιατρική Εικόνα] : Κροσσοί - Παθολογική δομή
17. [Ιατρική Εικόνα] : Αιμοσιδήρωση
18. [Ιατρική Εικόνα] : Αδενοϊός
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ