Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Συλλογή] Συλλογή Ιατρικών Εικόνων
     

1.
     
Περιγραφή: Η συλλογή περιέχει εικόνες από φωτονικό ψηφιακό μικροσκόπιο. Κάθε φωτογραφία συνοδεύεται από κείμενο που δίνει πληροφορίες για το είδος του ιστού, τα απεικονιζόμενα χαρακτηριστικά, το είδος της χρώσης, τη μεγέθυνση και άλλες ουσιώδεις πληροφορίες σχετικές με την εικόνα
Collection contains light micrographs taken with the aid of a laser scanning light microscope. Each micrograph is accompanied by a brief description of of the particular tissue characteristics, staining and other critical information
     

2.
     
Περιγραφή: Η συλλογή περιέχει ηλεκτρονιογραφίες υψηλής ανάλυσης από σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης . Κάθε φωτογραφία συνοδεύεται από κείμενο που δίνει πληροφορίες για το είδος του ιστού ή του κυττάρου, τα απεικονιζόμενα χαρακτηριστικά, και άλλες ουσιώδεις πληροφορίες σχετικές με την υπερμικροσκοπική δομή των ιστών και κυττάρων
     

3.
     
Περιγραφή: Η συλλογή περιέχει εικόνες συσκευών και οργάνων που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Κάθε φωτογραφία συνοδεύεται από κείμενο που δίνει πληροφορίες για τη χρήση της εικονιζόμενης συσκευής ή του οργάνου σε διαγνωστικές εργασίες ή ερευνητικά πρωτόκολλα
     

4.
     
     

5.
     
     

Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ