Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Συλλογή Ιατρικών Εικόνων
     
Περιγραφή: Οι καινούργιες τεχνολογίες και η δυνατότητα που υπάρχει για ταχεία διακίνηση πληροφοριών και γνώσεων μέσω του διαδικτύου, αλλάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Η διδασκαλία της Iστολογίας παλαιότερα βασιζόταν αποκλειστικά στο παραδοσιακό φωτονικό μικροσκόπιο, με το οποίο οι φοιτητές παρατηρούσαν τομές φυσιολογικών ιστών σε αντικειμενοφόρα υάλινα πλακίδια. Πολλά προβλήματα δημιουργούντο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της θραύσης των πλακιδίων, της φθοράς τους με το χρόνο και της δυσκολίας διακίνησής τους. Σήμερα, η δυνατότητα χρήσης ψηφιακών ιστολογικών εικόνων αντί πλακιδίων αποτελεί μια ιδιαίτερα δελεαστική προοπτική για την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών επιστημών υγείας στην Ιστολογία αλλά και για όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την ιστολογική δομή των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος. Ο στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια ανοιχτή ψηφιακή βιβλιοθήκη ιστολογικών εικόνων στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου διαδικτυακού συστήματος «Πέργαμος»/«Pergamos» που αναπτύχθηκε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Βάση μας αποτέλεσε η συλλογή παρασκευασμάτων από ιστούς όλων των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος του Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Η συλλογή περιέχει ηλεκτρονιογραφίες υψηλής ανάλυσης από σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης, εικόνες από φωτονικό ψηφιακό μικροσκόπιο, και εικόνες συσκευών και οργάνων που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Ευελπιστούμε η ανοικτή ψηφιακή συλλογή ιστολογικών εικόνων του Εργαστηρίου μας να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους για ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης και γνωριμίας με τους ιστούς του ανθρωπίνου σώματος και τη σχετική βιοϊατρική τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη μελέτη τους.
Χρονική Περίοδος: 2008 - 2009
Θέμα: Εργαστηριακές Ασκήσεις Ιστολογίας
Κάτοχος: Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Δικαιώματα πρόσβασης: Το αναρτημένο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμό αρκεί να γίνεται σαφής αναφορά στα στοιχεία του κατόχου. Ωστόσο, απαγορεύεται ρητά η χρήση των εικόνων (ολόκληρων ή τμημάτων τους) για εμπορικές δραστηριότητες ή για τη δημιουργία δημοσιευμάτων σε οποιαδήποτε μορφή.
Τύπος Αντικειμένου: dl.medical [Συλλογή]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/col:medical

1.
     
Περιγραφή: Η συλλογή περιέχει εικόνες από φωτονικό ψηφιακό μικροσκόπιο. Κάθε φωτογραφία συνοδεύεται από κείμενο που δίνει πληροφορίες για το είδος του ιστού, τα απεικονιζόμενα χαρακτηριστικά, το είδος της χρώσης, τη μεγέθυνση και άλλες ουσιώδεις πληροφορίες σχετικές με την εικόνα
Collection contains light micrographs taken with the aid of a laser scanning light microscope. Each micrograph is accompanied by a brief description of of the particular tissue characteristics, staining and other critical information
     

2.
     
Περιγραφή: Η συλλογή περιέχει ηλεκτρονιογραφίες υψηλής ανάλυσης από σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης . Κάθε φωτογραφία συνοδεύεται από κείμενο που δίνει πληροφορίες για το είδος του ιστού ή του κυττάρου, τα απεικονιζόμενα χαρακτηριστικά, και άλλες ουσιώδεις πληροφορίες σχετικές με την υπερμικροσκοπική δομή των ιστών και κυττάρων
     

3.
     
Περιγραφή: Η συλλογή περιέχει εικόνες συσκευών και οργάνων που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Κάθε φωτογραφία συνοδεύεται από κείμενο που δίνει πληροφορίες για τη χρήση της εικονιζόμενης συσκευής ή του οργάνου σε διαγνωστικές εργασίες ή ερευνητικά πρωτόκολλα
     

4.
     
     

5.
     
     

Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ