Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Συλλογή] Συλλογή Οργάνων και Συσκευών
     

1. [Ιατρική Εικόνα] : Χειροκίνητος Μικροτόμος Παραφίνης
2. [Ιατρική Εικόνα] : Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης
3. [Ιατρική Εικόνα] : Αποστακτήρας Πάγκου
4. [Ιατρική Εικόνα] : Knife maker
5. [Ιατρική Εικόνα] : Συσκευή metal mirror
6. [Ιατρική Εικόνα] : Ψυχόμενος Υπερμικροτόμος
7. [Ιατρική Εικόνα] : Ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού
8. [Ιατρική Εικόνα] : Υπερμικροτόμος σε αντικαραδασμικό τραπέζι
9. [Ιατρική Εικόνα] : Σαρωτικό Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο
10. [Ιατρική Εικόνα] : Συσκευή Κρυομονιμοποίησης
11. [Ιατρική Εικόνα] : Ιστοκινέττα
12. [Ιατρική Εικόνα] : Θάλαμος Νηματικής Ροής
13. [Ιατρική Εικόνα] : Σαρωτής Ιστολογικών Πλακιδίων
14. [Ιατρική Εικόνα] : Φωτομικροσκόπιο Συμπαρατήρησης
15. [Ιατρική Εικόνα] : Ερευνητικό Φωτομικροσκόπιο
16. [Ιατρική Εικόνα] : Περιστρεφόμενος Αναδευτής Ιστοτεμαχίων
17. [Ιατρική Εικόνα] : Αντλία Κενού Ξηραντήρα Αρνητικών ΗΜ
18. [Ιατρική Εικόνα] : Ψηφιακός Ζυγός Ακριβείας
19. [Ιατρική Εικόνα] : Ηλεκτροκίνητος Αναδευτήρας
20. [Ιατρική Εικόνα] : Θερμαινόμενος Αναδευτήρας
21. [Ιατρική Εικόνα] : Ψηφιακό Πεχάμετρο
22. [Ιατρική Εικόνα] : Στερεοσκόπιο
23. [Ιατρική Εικόνα] : Κλίβανος πολυμερισμού Ρητινών
24. [Ιατρική Εικόνα] : Απαγωγός Εστία
25. [Ιατρική Εικόνα] : Κλίβανος Στεγνώματος
26. [Ιατρική Εικόνα] : Συσκευή Καθαρισμού Υπερήχων
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ