Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Συλλογή] Συλλογή Ερευνητικού Υλικού
     

1. [Ιατρική Εικόνα] : Εργαστήριο
2. [Ιατρική Εικόνα] : Εργαστήριο
3. [Ιατρική Εικόνα] : Εργαστήριο
4. [Ιατρική Εικόνα] : Εργαστήριο
5. [Ιατρική Εικόνα] : Εργαστήριο
6. [Ιατρική Εικόνα] : Ιστοτεμάχιο Όγκου Καρκίνου του Μαστού
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ