Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Περγαμηνά [Σπαράγματα]
     
Περιγραφή: Η υποσυλλογή αποτελείται από σπαράγματα περγαμηνών κωδίκων της περιόδου μεταξύ Θ΄-ΙΓ΄ αιώνος. Εξ αυτών ψηφιοποιήθηκαν τα φέροντα εκφωνητική σημειογραφία σπαράγματα Ευαγγελισταρίων και Προφητολογίων καθώς και τα σπαράγματα Παρακλητικής και Μηναίων με μελισμένα τροπάρια σε Μέση πλήρη σημειογραφία.
Συλλογέας: Κωνσταντίνος Α. Ψάχος
Δικαιώματα πρόσβασης: Διατίθενται ψηφιακά για ανάγνωση μόνον οι δύο πρώτες σελίδες.
Τύπος Αντικειμένου: dl.psachos.memvranina [Υπο-συλλογή]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/col:memvranina


Αντικείμενα: 7 [1 - 7]

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1
1.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Σπάραγμα Ευαγγελισταρίου
Αριθμός τεκμηρίου: A'
Αιώνας: Θ΄ (τέλη) - Ι' (αρχές)
Σημειογραφία: Εκφωνητική
     

2.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Σπάραγμα Ευαγγελισταρίου
Αριθμός τεκμηρίου: Β'
Αιώνας: Θ΄ (τέλη) - Ι' (αρχές)
Σημειογραφία: Εκφωνητική
     

3.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Σπάραγμα Ευαγγελισταρίου
Αριθμός τεκμηρίου: Γ'
Αιώνας: ΙΑ΄ (τέλη) - ΙΒ' (αρχές)
Σημειογραφία: Εκφωνητική
     

4.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Σπάραγμα Ευαγγελισταρίου
Αριθμός τεκμηρίου: Δ'
Αιώνας: ΙΒ'
Σημειογραφία: Εκφωνητική
     

5.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Σπάραγμα Προφητολογίου
Αριθμός τεκμηρίου: Ε'
Αιώνας: ΙΒ'
Σημειογραφία: Εκφωνητική
     

6.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Σπάραγμα Παρακλητικής
Αριθμός τεκμηρίου: ΣΤ'
Αιώνας: ΙΒ' (τέλη) - ΙΓ΄ (αρχές)
Σημειογραφία: Μέση πλήρης
     

7.
     
Αριθμός τεκμηρίου: ΙΖ' / 138
Αιώνας: ΙΓ'
Σημειογραφία: Μέση πλήρης
     

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ