Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Υπο-συλλογή] Συλλογή Ορυκτών
     


Αντικείμενα: 452 [1 - 20]

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3 4 5 ... 22 23   Επόμενη
1.
     
[Αντικείμενο] E9
     
Alunite
     
Προέλευση: Kassiteres / Thrace, Greece
     

2.
     
[Αντικείμενο] E1
     
Tektite
     
     

3.
     
[Αντικείμενο] E1
     
Stone Meteorite
     
     

4.
     
[Αντικείμενο] E1
     
Iron Meteorite
     
     

5.
     
[Αντικείμενο] E9
     
Glaucophane - Almandine
     
Προέλευση: Syros isl., Greece
Πληροφορίες: Glaucophane-almandine-mica schist
     

6.
     
[Αντικείμενο] E10
     
Albite
     
Προέλευση: Crete isl., Greece
Πληροφορίες: Transparent crystals of albite including chlorite and associated with quartz.
     

7.
     
[Αντικείμενο] E10
     
Αραγωνίτης
     
Προέλευση: Λαύριο, Ελλάδα
Πληροφορίες: Μπλε αραγωνίτης είναι σπάνιο ορυκτό στα ορυχεία του Λαυρίου. Συνήθως σε βοτρυοειδείς, βελονοειδείς ή σταλακτιτικές μορφές.
     

8.
     
[Αντικείμενο] E10
     
Βεζουβιανίτης
     
Προέλευση: Κύμη / Εύβοια, Ελλάδα
Πληροφορίες: Συμπαγείς μάζες βεζουβιανίτη συνοδευόμενοι από γροσσουλάριο, διοψίδιο και χλωρίτη. Ο βεζουβιανίτης είναι κοινό ορυκτό σε ελληνικούς ροδινγκίτες.
     

9.
     
[Αντικείμενο] E9
     
Χαλαζίας
     
Προέλευση: Πεντέλη / Αττική, Ελλάδα
Πληροφορίες: Κρύσταλλος χαλαζία με διπλές απολείξεις (ποικιλία ορεία κρύσταλλος) που περιλαμβάνει βελόνες ρουτιλίου, μοσχοβίτη και κύβους σιδηροπυρίτη. Οι κρύσταλλοι αυτής της περοιχής συνήθως παρουσιάζουν μορφές σκήπτρου και παράθυρα.
     

10.
     
[Αντικείμενο] E9
     
Ακτινόλιθος
     
Προέλευση: Σύρος, Ελλάδα
Πληροφορίες: Πρισματικός ακτινόλιθος σε κύρια μάζα τάλκη και χλωρίτη. Τα παραπάνω ορυκτά σχηματίζονται κατά την ανάδρομη μεταμόρφωση και περιβάλλουν εκλογιτικά πετρώματα.
     

11.
     
[Αντικείμενο] E5
     
Σμιθσονίτης
     
Προέλευση: Καμάριζα / Λαύριο, Ελλάδα
Πληροφορίες: Πράσινος βοτρυοειδής σμιθσονίτης λόγω εγκλεισμάτων αουριχαλκίτη.
     

12.
     
[Αντικείμενο] E2
     
Quartz
     
Προέλευση: Urals
Πληροφορίες: Sedimentary, metamorphic, and igneous rocks. Quartz is the most common mineral found on the surface of the Earth. A significant component of many igneous, metamorphic and sedimentary rocks, this natural form of silicon dioxide is found in an impressive range of varieties and colours.
     

13.
     
[Αντικείμενο] E8
     
Quartz (Prase)
     
Προέλευση: Serifos isl., Greece
Πληροφορίες: Green quartz with actinolite inclusions associated with hematite overgrown on hedenbergite. Hematite is present in rose forms. Both minerals postdate the hedenbergite skarn.
     

14.
     
[Αντικείμενο] E8
     
Χαλκηδόνιος
     
Προέλευση: Πετζοφάς / Λέσβος, Ελλάδα
Πληροφορίες: Μπλε χαλκηδόνιος πληρεί έγκοιλα σε φιλοξενόν ηφαιστειακό πέτρωμα. Σε αυτή την περιοχή ο χαλκηδόνιος εμφανίζεται σε σταλακτιτικές μορφές μέσα σε βακουόλες αερίων. Συνήθως o χαλκηδόνιος μετατρέπεται σε κρυσταλλικό χαλαζία.
     

15.
     
[Αντικείμενο] E8
     
Κορούνδιο ποικ. Ζαφείρι
     
Προέλευση: Νάξος Ελλάδα
Πληροφορίες: Κρύσταλλοι ζαφειριού σε πλουμασίτη αποτελούμενο από ανορθίτη και τουρμαλίνη. Ο αποπυριτιωμένος πηγματίτης (πλουμασίτης) σχηματίστηκε από τη διείσδυση πηγματιτικής φλέβας μέσα σε υπερβασικό σώμα. Αυτό το είδος πετρώματος βρίσκεται κοντλά στην επαφή ανάμεσα στο μιγματιτικό δόμο και το μεταμορφικό κάλυμμα της Νάξου.
     

16.
     
[Αντικείμενο] C19
     
Αιματίτης και Χαλαζίας
     
Προέλευση: Σέριφος, Ελλάδα
Πληροφορίες: Ρόδα αιματίτη με πρισματικούς κρυστάλλους χαλαζία. Ο αιματίτης και ο χαλαζίας είναι τυπικά ανάδρομα ορυκτά στο σκαρν της Σερίφου.
     

17.
     
[Αντικείμενο] C20
     
Κυανίτης (Δισθενής)
     
Προέλευση: Νάξος Ελλάδα
Πληροφορίες: Ιδιόμορφοι κρύσταλλοι κυανίτη συνοδευόμενοι από μοσχοβίτη. Κυανιτικοί-σιλλιμανιτικοί γνεύσσιοι περιβάλλουν το μιγματιτικό δόμο της Νάξου και περιέχουν συσσωματώματα χαλαζία με κρυστάλλους κυανίτη ως 10 εκατ.
     

18.
     
[Αντικείμενο] C21
     
Ροδοχρωσίτης και Ασβεστίτης
     
Προέλευση: Στρατώνι / Χαλκιδική, Ελλάδα
Πληροφορίες: O ροδοχρωσίτης επικαλύπτει ασβεστίτη, και σχετίζεται με διάσπαρτους κρυστάλλους σιδηροπυρίτη. Ο ροδοχρωσίτης είναι τυπικό σύνδρομο ορυκτό των ορυχείων της Χαλκιδικής και συνοδεύει σιδηροπυρίτη, σφαλερίτη και γαληνίτη. Κατά τη δεκαετία του 60 εξορύχθηκαν κρύσταλλοι ως 50 εκατ. από τα ανώτερα επίπεδα του ορυχείου.
     

19.
     
[Αντικείμενο] C21
     
Τιτανίτης
     
Προέλευση: Σύρος, Ελλάδα
Πληροφορίες: Κίτρινος τιτανίτης ένθετος σε χλωρίτη και ακτινόλιθο. Ο τιτανίτης είναι χαρακτηριστικό προϊόν καθολικής ανάδρομης μεταμόρφωσης εκλογιτών.
     

20.
     
[Αντικείμενο] C23
     
Spessartite on Orthoclase
     
Προέλευση: Shingus Gilgit distr., Pakistan
Πληροφορίες: Spessartite: occurs in magmatic, metamorphic, and pegmatitic rocks. Orthoclase: intrusive and extrusive igneous, and metamorphic rocks.Common feldspar of granites, syenites and high grade metamorphic rocks.
     

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3 4 5 ... 22 23   Επόμενη
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ