Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Σειρά] Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου
     


Αντικείμενα: 167 [1 - 20]

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3 4 5 6 7 8 9   Επόμενη
1.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 75 φύλλα, 90 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1837-1838, 1838-1839, 1839-1840, 1840-1841, 1841-1842, 1842-1843 (μισό έτος)
     

2.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 141 φύλλα, 105 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1842-1843 (συνέχεια), 1843-1844, 1844-1845, 1845-1846, 1846-1847, 1847-1848, 1848-1849, 1849-1850, 1850-1851 (μισό έτος)
     

3.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 21 φύλλα,12 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1850-1851 (συνέχεια)
     

4.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 493 σελίδες, 211 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856, 1856-1857, 1857-1858, 1858-1859, 1859-1860, 1860-1861, 1861-1862, 1862-1863 (μισό έτος)
     

5.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, σελίδες 502, 111 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1863-1864, 1864-1865, 1865-1866
     

6.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 272 σελίδες, 47 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1866-1867, 1867-1868
     

7.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 271 σελίδες, 46 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1867-1868 (συνέχεια), 1868-1869, 1869-1870
     

8.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 279 σελίδες, 38 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1870-1871, 1871-1872
     

9.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 267 σελίδες, 48 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1872-1873, 1873-1874
     

10.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 261 σελίδες, 50 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1873-1874 (συνέχεια), 1874-1875, 1875-1876 (μισό έτος)
     

11.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 240 σελίδες, 48 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1875-1876 (συνέχεια), 1876-1877, 1877-1878
     

12.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 227 σελίδες, 52 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1878-1879, 1879-1880
     

13.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 279 σελίδες, 76 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1880-1881, 1881-1882, 1882-1883 (μισό έτος)
     

14.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 294 σελίδες, 64 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1882-1883, 1883-1884, 1884-1885, 1885-1886
     

15.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 333 σελίδες, 105 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1886-1887, 1887-1888, 1888-1889, 1889-1890, 1890-1891 (μισό έτος)
     

16.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 67 σελίδες, 12 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1890-1891 (συνέχεια)
     

17.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 300 σελίδες, 77 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1891-1892, 1892-1893, 1893-1894
     

18.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 411 σελίδες, 73 συνεδρίασεις
Χρονολογία(ες): 1893-1894 (συνέχεια), 1894-1895, 1895-1896, 1896-1897 (μισό έτος)
     

19.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 482 σελίδες, 85 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1896-1897 (συνέχεια), 1897-1898, 1898-1899
     

20.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 498 σελίδες, 91 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1898-1899 (συνέχεια), 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902 (μισό έτος)
     

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3 4 5 6 7 8 9   Επόμενη
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ