Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Σειρά] Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής
     


Αντικείμενα: 35 [1 - 20]

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2   Επόμενη
1.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 1-257 σελίδες, 69 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1838-1839, 1839-1840, 1840-1841, 1841-1842, 1842-1843, 1843-1844, 1844-1845, 1845-1846, 1846-1847, 1847-1848, 1848-1849, 1849-1850, 1850-1851
     

2.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 370 σελίδες, 68 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1867-1868, 1868-1869, 1869-1870, 1870-1871, 1871-1872, 1872-1873, 1873-1874, 1874-1875, 1875-1876
     

3.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 282 σελίδες, 48 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1876-1877, 1877-1878, 1878-1879, 1879-1880, 1880-1881 (μισό έτος)
     

4.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 107 φύλλα, 38 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1881-1882 (συνέχεια), 1882-1883, 1883-1884, 1884-1885
     

5.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 373 σελίδες, 86 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1885-1886, 1886-1887, 1887-1888, 1888-1889, 1889-1890, 1890-1891, 1891-1892, 1892-1893, 1893-1894, 1894-1895, 1895-1896 (μισό έτος)
     

6.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 395 σελίδες, 70 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1895-1896 (συνέχεια), 1896-1897, 1897-1898, 1898-1899, 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904
     

7.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 300 σελίδες, 109 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 1909-1910, 1910-1911, 1911-1912, 1912-1913, 1913-1914 (μισό έτος)
     

8.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 294 σελίδες, 48 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1913-1914 (συνέχεια), 1914-1915, 1915-1916
     

9.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 294 σελίδες, 49 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1916-1917, 1917-1918
     

10.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 375 σελίδες, 81 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922
     

11.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 300 σελίδες, 39 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1922-1923, 1923-1924
     

12.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 569 σελίδες, 121 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1924-1925, 1925-1926, 1926-1927, 1927-1928, 1928-1929
     

13.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 293 σελίδες, 63 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1929-1930, 1930-1931, 1931-1932
     

14.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 342 σελίδες, 107 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935, 1935-1936, 1936-1937 (μισό έτος)
     

15.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 407 σελίδες, 47 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1936-1937 (συνέχεια), 1937-1938, 1938-1939
     

16.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 186 σελίδες, 5 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1939-1940
     

17.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 399 σελίδες, 66 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1939-1940, 1940-1941, 1941-1942
     

18.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 340 σελίδες, 68 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1942-1943, 1943-1944
     

19.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 392 σελίδες, 68 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1944-1945, 1945-1946
     

20.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 500 σελίδες, 70 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1946-1947, 1947-1948 (μισό έτος)
     

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2   Επόμενη
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ