Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Σειρά] Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής
     


Αντικείμενα: 24 [1 - 20]

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2   Επόμενη
1.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 314-746 σελίδες, 112 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1837-1838, 1838-1839, 1839-1840, 1840-1841, 1841-1842, 1842-1843, 1843-1844, 1844-1845, 1845-1846, 1846-1847, 1847-1848, 1848-1849, 1849-1850, 1850-1851
     

2.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 283 σελίδες, 124 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1886-1887, 1887-1888, 1888-1889, 1889-1890, 1890-1891, 1891-1892, 1892-1893, 1893-1894, 1894-1895, 1895-1896, 1896-1897, 1897-1898, 1898-1899
     

3.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 288 σελίδες, 84 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1911-1912, 1912-1913, 1913-1914, 1914-1915 (μισό έτος)
     

4.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 300 σελίδες, 77 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1914-1915 (συνέχεια), 1915-1916, 1916-1917, 1917-1918 (μισό έτος)
     

5.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 392 σελίδες, 126 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1917-1918 (συνέχεια), 1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922, 1922-1923, 1923-1924, 1924-1925, 1925-1926 (μισό έτος)
     

6.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 392 σελίδες, 93 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1925-1926 (συνέχεια), 1926-1927, 1927-1928, 1928-1929, 1929-1930, 1930-1931 (μισό έτος)
     

7.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 320 σελίδες, 65 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1930-1931 (συνέχεια), 1931-1932, 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935 (μισό έτος)
     

8.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 404 σελίδες, 64 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1934-1935 (συνέχεια), 1935-1936, 1936-1937, 1937-1938 (μισό έτος)
     

9.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 400 σελίδες, 75 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1937-1938 (συνέχεια), 1938-1939, 1939-1940, 1940-1941 (μισό έτος)
     

10.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 393 σελίδες, 60 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1940-1941 (συνέχεια), 1941-1942, 1942-1943, 1943-1944
     

11.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 397 σελίδες, 95 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1944-1945, 1945-1946, 1946-1947, 1947-1948, 1948-1949 (μισό έτος)
     

12.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 500 σελίδες, 87 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1948-1949 (συνέχεια), 1949-1950, 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953, 1953-1954 (μισό έτος)
     

13.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 498 σελίδες, 75 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1953-1954 (συνέχεια), 1954-1955, 1955-1956, 1956-1957, 1957-1958 (μισό έτος)
     

14.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 427 σελίδες, 55 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1957-1958 (συνέχεια), 1958-1959, 1959-1960, 1960-1961
     

15.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 130 σελίδες, 15 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1961-1962
     

16.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 152 σελίδες, 17 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1962-1963
     

17.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 315 σελίδες, 26 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1963-1964
     

18.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 374 σελίδες, 28 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1964-1965
     

19.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 251 σελίδες, 22 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1965-1966
     

20.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 223 σελίδες, 19 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1966-1967
     

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2   Επόμενη
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ