Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Σειρά] Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής
     


Αντικείμενα: 57 [1 - 20]

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3   Επόμενη
1.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 395 σελίδες, 70 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1895-1896 (συνέχεια), 1896-1897, 1897-1898, 1898-1899, 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904 (μισό έτος)
     

2.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 283 σελίδες, 86 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1903-1904 (συνέχεια), 1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 1909-1910, 1910-1911
     

3.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 302 σελίδες, 92 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1911-1912, 1912-1913, 1913-1914, 1914-1915, 1915-1916, 1916-1917, 1917-1918 (μισό έτος)
     

4.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 294 σελίδες, 93 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1917-1918 (συνέχεια), 1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922
     

5.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 294 σελίδες, 58 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1922-1923, 1923-1924, 1924-1925 (μισό έτος)
     

6.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 298 σελίδες, 63 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1924-1925 (συνέχεια), 1925-1926, 1926-1927, 1927-1928
     

7.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 384 σελίδες, συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1928-1929, 1929-1930, 1930-1931, 1931-1932, 1932-1933
     

8.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 399 σελίδες, 77 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1933-1934, 1934-1935, 1935-1936, 1936-1937 (μισό έτος)
     

9.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 358 σελίδες, 55 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1936-1937 (συνέχεια) 1937-1938, 1938-1939
     

10.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 262 σελίδες, 68 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1939-1940, 1940-1941, 1941-1942, 1942-1943
     

11.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 500 σελίδες, 82 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1943-1944, 1944-1945, 1945-1946, 1946-1947 (μισό έτος)
     

12.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 506 σελίδες, 68 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1949-1950 (συνέχεια), 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953, 1953-1954 (μισό έτος)
     

13.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 500 σελίδες, 55 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1953-1954 (συνέχεια), 1954-1955, 1955-1956, 1956-1957 (μισό έτος)
     

14.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 518 σελίδες, .... συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1956-1957 (συνέχεια), 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960 (μισό έτος)
     

15.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 528 σελίδες, 39 συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1959-1960 (συνέχεια), 1960-1961, 1961-1962 (μισό έτος)
     

16.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 509 σελίδες, .... συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1961-1962 (συνέχεια), 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965 (μισό έτος)
     

17.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 506 σελίδες, .... συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1964-1965 (συνέχεια), 1965-1966 (μισό έτος)
     

18.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 502 σελίδες, .... συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1965-1966 (συνέχεια), 1966-1967, 1967-1968 (μισό έτος)
     

19.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 522 σελίδες, .... συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1967-1968 (συνέχεια), 1968-1969 (μισό έτος)
     

20.
     
Φυσική περιγραφή: Δεμένος τόμος, 385 σελίδες, .... συνεδριάσεις
Χρονολογία(ες): 1968-1969 (συνέχεια)
     

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3   Επόμενη
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ