Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Αρχείο Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
     
Περιγραφή: Το υψίστης για την Βυζαντινή Μουσικολογία Αρχείο του Γρηγορίου πρωτοψάλτου συναπαρτίζεται από έξι φακέλους στους οποίους φυλάσσονται εκατόν εξήντα τετράδια, μικρά ή μεγαλύτερα. Στα χειρόγραφα αυτά περιέχονται, κυρίως, Εξηγήσεις μελών σε σημειογραφία προ της Νέας Μεθόδου καθώς και σε Νέα Μέθοδο από τον ίδιο τον Γρηγόριο πρωτοψάλτη, αλλά και από τον Απόστολο Κώνστα, τον Αντώνιο λαμπαδάριο, τον Πέτρο Βυζάντιο και τον Πέτρο Πελοποννήσιο. Στο Αρχείο Γρηγορίου πρωτοψάλτου υπάγονται εννέα ακόμα φάκελοι. Στους έξι πρώτους περιέχονται το Ειρμολόγιο, το Καλοφωνικό Ειρμολόγιο και τέσσερεις τόμοι Ανθολογίας (Εσπερινός, Όρθρος, Λειτουργία) εξηγημένα στη Νέα Μέθοδο από τον Γρηγόριο πρωτοψάλτη. Οι τρεις τελευταίοι φάκελοι του Αρχείου αφορούν στο Μηνολόγιο, το Τριώδιο και το Πεντηκοστάριο σε πρωτότυπη μελοποίηση από τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα.
Συλλογέας: Κωνσταντίνος Α. Ψάχος
Δικαιώματα πρόσβασης: Διατίθενται ψηφιακά για ανάγνωση μόνον οι δύο πρώτες σελίδες κάθε χειρογράφου.
Τύπος Αντικειμένου: dl.psachos.protopsaltis [Υπο-συλλογή]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/col:protopsaltis


Αντικείμενα: 203 [1 - 20]

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Επόμενη
1.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Ανοιξαντάρια
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 1
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Ιωάννης Κουκουζέλης, Γεώργιος Πανάρετος, Ιωάννης Κλαδάς, Ξένος Κορώνης, Μανουήλ Χρυσάφης
Σημειογραφία: Εξηγητική (προ της Νέας Μεθόδου)
     

2.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / τετράδιο 2
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Δανιήλ Πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Πρωτότυπη
     

3.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 3
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Δανιήλ Πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

4.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Πολυέλεος Λόγον αγαθόν
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 4
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Γεώργιος Κρης
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

5.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 5
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Γερμανός Νέων Πατρών
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

6.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 5Α
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Γερμανός Νέων Πατρών
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

7.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 6
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Ιάκωβος Πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

8.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Πασαπνοάρια
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 7
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Ιωάννης Πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

9.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 8
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Μελέτιος Σιναίτης
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

10.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Πολυέλεος Δούλοι Κύριον
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 9
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Μελέτιος Σιναΐτης
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

11.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 10
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος Μπερεκέτης
Σημειογραφία: Εξηγητική (προ της Νέας Μεθόδου)
     

12.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 11
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Γρηγόριος πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Πρωτότυπη
     

13.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 11α
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος Πελοποννήσιος
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

14.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Κοινωνικά
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 12
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος Πελοποννήσιος
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

15.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 13
Αιώνας: ΙΘ'
Σημειογραφία: Πρωτότυπη
     

16.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Πολυέλεος Λόγον αγαθόν
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 14
Αιώνας: ΙΘ'
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

17.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 14α
Αιώνας: ΙΘ'
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

18.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Σημειώματα - Εξηγήσεις
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 15
Αιώνας: ΙΘ'
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

19.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 16
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Δανιήλ πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

20.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 17
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος πρωτοψάλτης, Δανιήλ πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Επόμενη
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ