Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Υπο-συλλογή] Αρχείο Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
     


Αντικείμενα: 203 [1 - 20]

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Επόμενη
1.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Ανοιξαντάρια
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 1
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Ιωάννης Κουκουζέλης, Γεώργιος Πανάρετος, Ιωάννης Κλαδάς, Ξένος Κορώνης, Μανουήλ Χρυσάφης
Σημειογραφία: Εξηγητική (προ της Νέας Μεθόδου)
     

2.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / τετράδιο 2
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Δανιήλ Πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Πρωτότυπη
     

3.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 3
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Δανιήλ Πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

4.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Πολυέλεος Λόγον αγαθόν
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 4
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Γεώργιος Κρης
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

5.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 5
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Γερμανός Νέων Πατρών
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

6.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 5Α
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Γερμανός Νέων Πατρών
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

7.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 6
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Ιάκωβος Πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

8.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Πασαπνοάρια
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 7
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Ιωάννης Πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

9.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 8
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Μελέτιος Σιναίτης
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

10.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Πολυέλεος Δούλοι Κύριον
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 9
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Μελέτιος Σιναΐτης
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

11.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 10
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος Μπερεκέτης
Σημειογραφία: Εξηγητική (προ της Νέας Μεθόδου)
     

12.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 11
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Γρηγόριος πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Πρωτότυπη
     

13.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 11α
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος Πελοποννήσιος
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

14.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Κοινωνικά
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 12
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος Πελοποννήσιος
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

15.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 13
Αιώνας: ΙΘ'
Σημειογραφία: Πρωτότυπη
     

16.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Πολυέλεος Λόγον αγαθόν
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 14
Αιώνας: ΙΘ'
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

17.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 14α
Αιώνας: ΙΘ'
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

18.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Σημειώματα - Εξηγήσεις
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 15
Αιώνας: ΙΘ'
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

19.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 16
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Δανιήλ πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

20.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 17
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος πρωτοψάλτης, Δανιήλ πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Επόμενη
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ