Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Υπο-συλλογή] Έντυπα Βιβλία
     


Αντικείμενα: 38 [1 - 20]

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2   Επόμενη
1.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ1 / 3
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος Βυζάντιος
Σημειογραφία: Νέας Μεθόδου
     

2.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ2 / 66
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος Πελοποννήσιος
Σημειογραφία: Νέας Μεθόδου
     

3.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ3 / 70
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος Πελοποννήσιος
Σημειογραφία: Νέα Μέθοδος
     

4.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ5 / 65
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος Πελοποννήσιος, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Γεώργιος Κρής, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Πέτρος Βυζάντιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Χρυσάφης ο νέος, Πέτρος Μπερεκέτης, Παναγιώτης Χαλάτζογλου
Σημειογραφία: Νέας Μεθόδου
     

5.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ6 / 85
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος Πελοποννήσιος, Πέτρος Βυζάντιος, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Σημειογραφία: Νέας Μεθόδου
     

6.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ7 / 17
Αιώνας: ΙΘ'
Σημειογραφία: Νέα Μέθοδος
     

7.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ10 / 23
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Νέας Μεθόδου
     

8.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ9 / 40
Αιώνας: ΙΘ΄
Μελουργός: Μανουήλ πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Σημειογραφία: Νέας Μεθόδου
     

9.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ8 / 95
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος Βυζάντιος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Γεώργιος Κρης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Αλφαβητικό σύστημα Βουκουρεστίου
     

10.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ11 / 71
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Θεόδωρος Φωκαεύς, Γεώργιος Ογουρλός
Σημειογραφία: Νέας Μεθόδου
     

11.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ12 / 15
Αιώνας: ΙΘ΄
Μελουργός: Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Αρσένιος ο μικρός, Γερμανός Νέων Πατρών, Μπαλάσης ιερεύς, Δημήτριος δομέστικος, Πέτρος Μπερεκέτης, Γεώργιος Κρης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Δαμιανός Βατοπεδινός, Ιωάννης πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Μελέτιος Σιναίτης, Παναγιώτης Χαλάτζογλου, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Αθανάσιος πατριάρχης Ιεροσολύμων, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Σημειογραφία: Νέας Μεθόδου
     

12.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ13 / 73
Αιώνας: ΙΘ΄
Μελουργός: Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Σημειογραφία: Νέας Μεθόδου
     

13.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ14 / 51
Αιώνας: ΙΘ΄
Μελουργός: Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Σημειογραφία: Νέας Μεθόδου
     

14.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ16 / 42
Αιώνας: ΙΘ΄
Μελουργός: Ιωάννης Κουκουζέλης, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Γεώργιος Πανάρετος, Γεώργιος Κοντοπετρής, Μανουήλ Χρυσάφης, Ιωάννης Κλαδάς, Πέτρος Πελοποννήσιος, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Γεώργιος Κρής, Ιωάννης Δαμασκηνός, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Πέτρος Βυζάντιος, Γερμανός Νέων Πάτρων, Χρυσάφης ο νέος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Γεώργιος Κρής, Ιωάννης Τραπεζούντιος
Σημειογραφία: Νέα Μέθοδος
     

15.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ17 / 41
Αιώνας: ΙΘ΄
Μελουργός: Πέτρος Πελοποννήσιος, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Θεόδωρος Φωκαεύς, Μανουήλ Χρυσάφης, Ιωάννης Κουκουζέλης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Γεώργιος Κρής, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Πέτρος Βυζάντιος, Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Ιωάννης Κλαδάς, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Μπαλάσης ιερεύς, Πέτρος Μπερεκέτης, Γερμανός Νέων Πατρών
Σημειογραφία: Νέας Μεθόδου
     

16.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ15 / 137
Μελουργός: Θεόφιλος μοναχός Μαδυτινός
Σημειογραφία: Νέας Μεθόδου
     

17.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ19 / 7
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Μανουήλ πρωτοψάλτης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Γεώργιος Κρης, Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Νέας Μεθόδου
     

18.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ20 / 2
Μελουργός: Πέτρος Πελοποννήσιος, Γεώργιος Λέσβιος
Σημειογραφία: Λέσβιον Σύστημα
     

19.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ21 / 32
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Νέας Μεθόδου
     

20.
     
Αριθμός τεκμηρίου: Μ22 / 33
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Νέας Μεθόδου
     

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2   Επόμενη
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ