Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Υπο-συλλογή] Βιβλιοθήκη Κ. Α. Ψάχου
     


Αντικείμενα: 166 [1 - 20]

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3 4 5 6 7 8 9   Επόμενη
1.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Δημώδη άσματα
Αριθμός τεκμηρίου: 3 / 104
Αιώνας: ΙΘ' (μέσα)
Σημειογραφία: Νέας Μεθόδου
     

2.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 7 / 157
Αιώνας: ΙΘ' (αρχές)
Μελουργός: Απόστολος Κώνστας
     

3.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Ανθολόγιο Στιχηραρίου
Αριθμός τεκμηρίου: 9 / 161
Αιώνας: ΙΗ΄
Σημειογραφία: Μέση πλήρης
     

4.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 10 / 162
Αιώνας: ΙΘ΄
Μελουργός: Πέτρος Πελοποννήσιος, Πέτρος Βυζάντιος
     

5.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 11 / 163
Αιώνας: ΙΗ΄
Μελουργός: Πέτρος Μπερεκέτης, Ιωάννης Γλυκύς, Μπαλάσης ιερεύς, Γερμανός Νέων Πατρών, Ξένος Κορώνης, Μελχισεδέκ Ραιδεστού, Χρυσάφης ο νέος, Ιωάννης Κουκουζέλης, Θεόδουλος μοναχός, Θεοφάνης Καρύκης, Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Μανουήλ Γαζής
Σημειογραφία: Μέση πλήρης
     

6.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 12 / 165
Αιώνας: ΙΗ΄
Μελουργός: Χρυσάφης ο Νεός, Θεοφάνης Καρύκης, Πέτρος Μπερεκέτης
Σημειογραφία: Μέση πλήρης
     

7.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 13 / 166
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Πέτρος Βυζάντιος, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Δημήτριος Σαρανταεκκλησιώτης, Ιωάννης Κλαδάς, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Γεώργιος Κρής, Ιωάννης Δαμασκηνός, Γερμανός Νέων Πατρών, Χρυσάφης ο νέος
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

8.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Ανθολογία
Αριθμός τεκμηρίου: 14 / 167
Αιώνας: ΙΗ΄
Μελουργός: Χρυσάφης ο νέος, Πέτρος Βυζάντιος, Ιωάννης Γλυκύς, Πέτρος Μπερεκέτης, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Μπαλάσης ιερεύς, Γερμανός Νέων Πατρών, Ζαχαρίας χανεντές, Ιωάννης Κουκουζέλης, Ξένος Κορώνης, Αντώνιος ιερεύς και οικονόμος, Ιωάννης Κλαδάς, Παναγιώτης Χαλάτζογλου, Μελέτιος Σιναΐτης ο Κρής
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

9.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Ανθολογία
Αριθμός τεκμηρίου: 15 / 169
Αιώνας: ΙΘ΄ (αρχές)
Μελουργός: Μανουήλ πρωτοψάλτης, Ιωάννης Δαμασκηνός, Πέτρος Πελοποννήσιος, Χρυσάφης ο νέος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Πέτρος Βυζάντιος, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Ιωάννης Κουκουζέλης
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

10.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 16 / 170
Αιώνας: ΙΖ' - ΙΗ'
     

11.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 17 / 171
Αιώνας: ΙΗ΄
Μελουργός: Πέτρος Πελοποννήσιος, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Χρυσάφης ο νέος, Πέτρος Μπερεκέτης, Μπαλάσης ιερεύς, Γερμανός Νέων Πατρών, Σταυρινός, Δανιήλ πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

12.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 18 / 172
Αιώνας: ΙΖ'
Μελουργός: Γεράσιμος ιερεύς
Σημειογραφία: Μέση πλήρης
     

13.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Συλλογή ασμάτων
Αριθμός τεκμηρίου: 19 / 173
Αιώνας: ΙΗ΄ (τέλη)
Σημειογραφία: Εξηγητική (προ της Νέας Μεθόδου)
     

14.
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Ανθολογία
Αριθμός τεκμηρίου: 20 / 174
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Δανιήλ πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

15.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 21 / 175
Αιώνας: ΙΘ΄
Μελουργός: Πέτρος Πελοποννήσιος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Ιωάννης Τραπεζούντιος
Σημειογραφία: Εξηγητική (προ της Νέας Μεθόδου)
     

16.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 22 / 176
Αιώνας: ΙΖ' (τέλη)
Μελουργός: Ιωάννης Δαμασκηνός, Χρυσάφης ο νέος, Ιωάννης Γλυκύς
Σημειογραφία: Μέση πλήρης
     

17.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 23 / 177
Αιώνας: ΙΘ' (αρχές)
Μελουργός: Πέτρος Πελοποννήσιος, Απόστολος Κώνστας
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

18.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 24 / 178
Αιώνας: ΙΘ' (μέσα)
     

19.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 25 / 179
Αιώνας: ΙΖ' - ΙΗ'
Μελουργός: Χρυσάφης ο νέος
Σημειογραφία: Μέση πλήρης
     

20.
     
Αριθμός τεκμηρίου: 26 / 180
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος Πελοποννήσιος
Σημειογραφία: Εξηγητική
     

Σελίδα Αποτελεσμάτων:   1 2 3 4 5 6 7 8 9   Επόμενη
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ