Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Θεατρική Συλλογή
     
Περιγραφή: Η συλλογή περιλαμβάνει θεατρικά προγράμματα που καλύπτουν ένα ευρύ χρονικό αλλά και θεματικό πεδίο: εμπορικοί θίασοι και κρατικές σκηνές, έργα πρόζας, μουσικό θέατρο καθώς και παιδικές παραστάσεις. Δημιουργήθηκε κυρίως από δωρεές και προσφορές των καθηγητών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών αλλά και θεατρόφιλων που παραχώρησαν το αρχείο τους στο Τμήμα. Στην ψηφιοποίηση της συλλογής, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2006, δίνεται άμεση προτεραιότητα σε σπάνια ή παλαιά προγράμματα.
Θέμα: Εμπορικοί θίασοι
Κρατικές σκηνές
Έργα πρόζας
Μουσικό θέατρο
Παιδικές παραστάσεις
Δικαιώματα πρόσβασης: Διατίθεται ψηφιακά για ανάγνωση μόνο η πρώτη σελίδα κάθε θεατρικού προγράμματος.
Τύπος Αντικειμένου: dl.theatre [Συλλογή]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/col:theatre

1.
     
     

Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ