Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Άπαντα Πέτρου Μπερεκέτη [Σπάραγμα]
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 1 / Τετράδιο 10
Κωδικογράφος: Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Αιώνας: ΙΘ'
Μελουργός: Πέτρος Μπερεκέτης
Ύλη: Χαρτί
Διαστάσεις: 24 Χ 17
Αριθμός φύλλων: 32 (σελίδες 64)
Σημειογραφία: Εξηγητική (προ της Νέας Μεθόδου)
Κωδικολογικά στοιχεία: Αστάχωτο. Φυλάσσεται σε υποφάκελο λυτό, σε πράσινο χρώμα με στάμπα μορφής δέρματος κροκοδείλου. Τετράδια 4.
Τύπος Αντικειμένου: dl.psachos.protopsaltis.book [Ντοσιέ/φυλλάδιο]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:109094

1.
     
[Φύλλο]
     

2.
     
[Φύλλο] 1
     

3.
     
[Φύλλο] 2-3
Περιγραφή: Ακολούθως δύο Πασαπνοάρια σε α' ήχο, ένα σε β' και ένα σε γ'.
     

4.
     
[Φύλλο] 4-5
     

5.
     
[Φύλλο] 6-7
     

6.
     
[Φύλλο] 8-9
     

7.
     
[Φύλλο] 10-11
     

8.
     
[Φύλλο] 12-13
     

9.
     
[Φύλλο] 14-15
     

10.
     
[Φύλλο] 16 - 17
Περιγραφή: Ελλείπει το Καθείλε δυνάστας, Την τιμιωτέραν. Ακολούθως η σειρά κατ' ήχον.
Μελουργοί: Πέτρος Μπερεκέτης
Γρηγόριος πρωτοψάλτης
     

11.
     
[Φύλλο] 18-19
     

12.
     
[Φύλλο] 20-21
     

13.
     
[Φύλλο] 22-23
     

14.
     
[Φύλλο] 24-25
     

15.
     
[Φύλλο] 26-27
     

16.
     
[Φύλλο] 28-29
     

17.
     
[Φύλλο] 30-31
     

18.
     
[Φύλλο] 32-33
     

19.
     
[Φύλλο] 34-35
Μελουργοί: Πέτρος Μπερεκέτης
     

20.
     
[Φύλλο] 36-37
     

21.
     
[Φύλλο] 38-39
     

22.
     
[Φύλλο] 40-41
Μελουργοί: Πέτρος Μπερεκέτης
     

23.
     
[Φύλλο] 42-43
     

24.
     
[Φύλλο] 44-45
Μελουργοί: Πέτρος Μπερεκέτης
     

25.
     
[Φύλλο] 46-47
     

26.
     
[Φύλλο] 48-49
Μελουργοί: Πέτρος Μπερεκέτης
     

27.
     
[Φύλλο] 50-51
     

28.
     
[Φύλλο] 52-53
     

29.
     
[Φύλλο] 54-55
Μελουργοί: Πέτρος Μπερεκέτης
     

30.
     
[Φύλλο] 56-57
     

31.
     
[Φύλλο] 58-59
     

32.
     
[Φύλλο] 60-61
Περιγραφή: Το Ασματικό Τρισάγιο κολοβό στη λέξη αθάνατος.
Μελουργοί: Πέτρος Μπερεκέτης
     

33.
     
[Φύλλο] 62-63
     

34.
     
[Φύλλο] 64
     

Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ