Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Πεσρέφια
     
Υπότιτλος: Τραγούδια τουρκικά
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 2 / Τετράδιο 60
Κωδικογράφος: Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Αιώνας: ΙΘ'
Ύλη: Χαρτί
Διαστάσεις: 17 Χ 11,3
Αριθμός φύλλων: 53
Σημειογραφία: Εξηγητική
Κωδικολογικά στοιχεία: Αστάχωτος. Φυλάσσεται σε υποφάκελο λυτό, σε πράσινο χρώμα με στάμπα μορφής δέρματος κροκοδείλου. Τα φύλλα έχουν συρραφεί στην κορυφή. Εξέπεσε ένα φύλλο στην αρχή. Φύλλα κομμένα ενδιαμέσως.
Τύπος Αντικειμένου: dl.psachos.protopsaltis.book [Ντοσιέ/φυλλάδιο]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:109427

1.
     
[Φύλλο]
     

2.
     
[Φύλλο]
     

3.
     
[Φύλλο]
     

4.
     
[Φύλλο]
     

5.
     
[Φύλλο]
     

6.
     
[Φύλλο]
     

7.
     
[Φύλλο]
     

8.
     
[Φύλλο]
     

9.
     
[Φύλλο]
     

10.
     
[Φύλλο]
     

11.
     
[Φύλλο]
     

12.
     
[Φύλλο]
     

13.
     
[Φύλλο]
     

14.
     
[Φύλλο]
     

15.
     
[Φύλλο]
     

16.
     
[Φύλλο]
     

17.
     
[Φύλλο]
     

18.
     
[Φύλλο]
     

19.
     
[Φύλλο]
     

20.
     
[Φύλλο] 10α
     

21.
     
[Φύλλο] 10β
     

22.
     
[Φύλλο] 11α
     

23.
     
[Φύλλο] 11β
     

24.
     
[Φύλλο] 12α
     

25.
     
[Φύλλο] 12β
     

26.
     
[Φύλλο] 13α
     

27.
     
[Φύλλο] 13β
     

28.
     
[Φύλλο] 14α
     

29.
     
[Φύλλο] 14β
     

30.
     
[Φύλλο] 15α
     

31.
     
[Φύλλο] 15β
     

32.
     
[Φύλλο] 16α
     

33.
     
[Φύλλο] 16β
     

34.
     
[Φύλλο] 17α
     

35.
     
[Φύλλο] 17β
     

36.
     
[Φύλλο] 18α
     

37.
     
[Φύλλο] 18β
     

38.
     
[Φύλλο] 19α
     

39.
     
[Φύλλο] 19β
     

40.
     
[Φύλλο] 20α
     

41.
     
[Φύλλο] 20β
     

42.
     
[Φύλλο] 21α
     

43.
     
[Φύλλο] 21β
     

44.
     
[Φύλλο] 22α
     

45.
     
[Φύλλο] 22β
     

46.
     
[Φύλλο] 23α
     

47.
     
[Φύλλο] 23β
     

48.
     
[Φύλλο] 24α
     

49.
     
[Φύλλο] 24β
     

50.
     
[Φύλλο] 25α
     

51.
     
[Φύλλο] 25β
     

52.
     
[Φύλλο] 26α
     

53.
     
[Φύλλο] 26β
     

54.
     
[Φύλλο] 27α
     

55.
     
[Φύλλο] 27β
     

56.
     
[Φύλλο] 28α
     

57.
     
[Φύλλο] 28β
     

58.
     
[Φύλλο] 29α
     

59.
     
[Φύλλο] 29β
     

60.
     
[Φύλλο] 30α
     

61.
     
[Φύλλο] 30β
     

62.
     
[Φύλλο] 31α
     

63.
     
[Φύλλο] 31β
     

64.
     
[Φύλλο] 32α
     

65.
     
[Φύλλο] 32β
     

66.
     
[Φύλλο] 33α
     

67.
     
[Φύλλο] 33β
     

68.
     
[Φύλλο] 34α
     

69.
     
[Φύλλο] 34β
     

70.
     
[Φύλλο] 35α
     

71.
     
[Φύλλο] 35β
     

72.
     
[Φύλλο] 36α
     

73.
     
[Φύλλο] 36β
     

74.
     
[Φύλλο] 37α
     

75.
     
[Φύλλο] 37β
     

76.
     
[Φύλλο] 38α
     

77.
     
[Φύλλο] 38β
     

78.
     
[Φύλλο] 39α
     

79.
     
[Φύλλο] 39β
     

80.
     
[Φύλλο] 40α
     

81.
     
[Φύλλο] 40β
     

82.
     
[Φύλλο] 41α
     

83.
     
[Φύλλο] 41β
     

84.
     
[Φύλλο] 42α
     

85.
     
[Φύλλο] 42β
     

86.
     
[Φύλλο] 43α
     

87.
     
[Φύλλο] 43β
     

88.
     
[Φύλλο] 44α
     

89.
     
[Φύλλο] 44β
     

90.
     
[Φύλλο] 45α
     

91.
     
[Φύλλο] 45β
     

92.
     
[Φύλλο] 46α
     

93.
     
[Φύλλο] 46β
     

94.
     
[Φύλλο] 47α
     

95.
     
[Φύλλο] 47β
     

96.
     
[Φύλλο] 48α
     

97.
     
[Φύλλο] 48β
     

98.
     
[Φύλλο] 49α
     

99.
     
[Φύλλο] 49β
     

100.
     
[Φύλλο] 50α
     

101.
     
[Φύλλο] 50β
     

102.
     
[Φύλλο] 51α
     

103.
     
[Φύλλο] 51β
     

104.
     
[Φύλλο] 52α
     

105.
     
[Φύλλο] 52β
     

106.
     
[Φύλλο] 53α
     

107.
     
[Φύλλο] 53β
     

 
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ