Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Εξηγήσεις - Τραγούδια Τουρκικά
     
Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 6 / Τετράδιο 137
Κωδικογράφος: Πέτρος Πελοποννήσιος
Ύλη: Χαρτί
Διαστάσεις: 36,5 Χ 12,5
Αριθμός φύλλων: 40
Σημειογραφία: Εξηγητική-εξηγήσεις
Κωδικολογικά στοιχεία: Αστάχωτο. Φυλάσσεται σε λυτό υποφάκελο, σε πράσινο χρώμα με στάμπα μορφής δέρματος κροκοδείλου.
Τύπος Αντικειμένου: dl.psachos.protopsaltis.book [Ντοσιέ/φυλλάδιο]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:110303

1.
     
[Φύλλο]
     

2.
     
[Φύλλο]
Περιγραφή: Εξηγήσεις θέσεων του Μεγάλου Ίσου, των Ανοιξανταρίων, του Μακάριος ανήρ.
Μελουργοί: Ιωάννης Κουκουζέλης
     

3.
     
[Φύλλο] 1β - 2α
Περιγραφή: Εξηγήσεις στίχων των Ανοιξανταρίων και του Μακάριος ανήρ.
     

4.
     
[Φύλλο] 2β - 3α
     

5.
     
[Φύλλο] 3β - 4α
Περιγραφή: Ενότητες τραγουδιών, ορισμένες εκ των οποίων φέρουν τα ονόματα των μακαμιών.
     

6.
     
[Φύλλο] 4β - 5α
     

7.
     
[Φύλλο] 5β - 6α
     

8.
     
[Φύλλο] 8β - 9α
     

9.
     
[Φύλλο] 7β - 8α
     

10.
     
[Φύλλο] 9β - 10α
     

11.
     
[Φύλλο] 10β - 11α
     

12.
     
[Φύλλο] 11β - 12α
     

13.
     
[Φύλλο] 12β - 13α
     

14.
     
[Φύλλο] 13β-14α
     

15.
     
[Φύλλο] 14β-15α
     

16.
     
[Φύλλο] 15-16
     

17.
     
[Φύλλο] 16β-17α
     

18.
     
[Φύλλο] 17β-18α
     

19.
     
[Φύλλο] 18β-19α
     

20.
     
[Φύλλο] 19β - 20α
     

21.
     
[Φύλλο] 20β-21α
     

22.
     
[Φύλλο] 21β-22α
     

23.
     
[Φύλλο] 22β-23α
     

24.
     
[Φύλλο] 23β - 24α
     

25.
     
[Φύλλο] 24β-25α
     

26.
     
[Φύλλο] 25β-26α
     

27.
     
[Φύλλο] 26β-27α
     

28.
     
[Φύλλο] 27β-28α
     

29.
     
[Φύλλο] 28β-29α
Περιγραφή: Στα φφ. 29α-30α περιέχονται εξηγήσεις του οίκου Άγγελος πρωτοστάτης.
     

30.
     
[Φύλλο] 29β-30α
     

31.
     
[Φύλλο] 30β-31α
     

32.
     
[Φύλλο] 31β-32α
     

33.
     
[Φύλλο] 32β-33α
     

34.
     
[Φύλλο] 33β-34α
     

35.
     
[Φύλλο] 34β -35α
     

36.
     
[Φύλλο] 35β - 36α
     

37.
     
[Φύλλο] 36β - 37α
     

38.
     
[Φύλλο] 37β - 38α
     

39.
     
[Φύλλο] 38β -39α
     

40.
     
[Φύλλο] 39β - 40α
     

Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ