Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Συνεδρίαση] Συνεδρίαση: 6 Μαρτίου 1876
     
Προβολή: 100% zoom out             zoom in   «   Έγγραφο 2   από 3   »
Thumbnails

1/3


2/3


3/3
Έγγραφο 2
«


Προβολή: 100% zoom out             zoom in   «   Έγγραφο 2   από 3   »
Thumbnails

1/3


2/3


3/3


Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ