Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Σπάραγμα Ευαγγελισταρίου
     
Προβολή: 50% zoom out             zoom in   Φύλλο 1   από 3   »
Thumbnails

1/3


2/3


3/3
Φύλλο 1
Αναγραφή: Ε΄ [Δεκεμβρίου]. Του οσίου πατρός ημών Σάββα: Ζήτει Ιανουαρίω κ΄.
ΣΤ΄. Του οσίου πατρός ημών Νικολάου:Ζήτει Οκτωβρίω κα΄.
ΙΓ΄. Του αγίου Ευστρατίου και των συν α[υτώ]: (φ. 1β) Ζήτει κ΄ Σεπτεμβρίω
Αριθμός φύλλου:
«


Προβολή: 50% zoom out             zoom in   Φύλλο 1   από 3   »
Thumbnails

1/3


2/3


3/3


Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ