Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Ντοσιέ/φυλλάδιο] Σπάραγμα Προφητολογίου
     
Προβολή: 50% zoom out             zoom in   «   Φύλλο 6   από 7   »
Thumbnails

1/7


2/7


3/7


4/7


5/7


6/7


7/7
Φύλλο 6
Αριθμός φύλλου: 5β - 6α
«


Προβολή: 50% zoom out             zoom in   «   Φύλλο 6   από 7   »
Thumbnails

1/7


2/7


3/7


4/7


5/7


6/7


7/7


Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ