Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Βιβλίο] Παράρτημα Δοξασταρίου
     
Προβολή: 50% zoom out             zoom in   Φύλλο 1   από 13   »
Thumbnails

1/13


2/13


3/13


4/13


5/13


6/13


7/13


8/13


9/13


10/13


11/13


12/13


13/13
Φύλλο 1
Αναγραφή: Παράρτημα Δοξασταρίου κατ' αίτησιν της σεβασμίας Μονής Μεγίστης Λαύρας. Μην Ιούλιος εις την ε' του οσίου πατρός ημών Αθανασίου εν τω Άθω, Δόξα του Εσπερινού, ήχος πλ. β' Πα Ως ένθεος η ζωή σου
Αριθμός φύλλου: 361
Περιγραφή: Εφεξής τα δοξαστικά της εορτής του αγίου Γεωργίου (κγ' Απριλίου) και της εορτής της Συλλήψεως της αγίας Άννης (θ' Δεκμβρίου).
Αρκτικά: Ως ένθεος η ζωή σου
«


Προβολή: 50% zoom out             zoom in   Φύλλο 1   από 13   »
Thumbnails

1/13


2/13


3/13


4/13


5/13


6/13


7/13


8/13


9/13


10/13


11/13


12/13


13/13


Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ