Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Έντυπο] Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1866-1867 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1866-1867 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων
     
Προβολή: 50% zoom out             zoom in   Σελίδα 1   από 15   »
Thumbnails

1/15


2/15


3/15


4/15


5/15


6/15


7/15


8/15


9/15


10/15


11/15


12/15


13/15


14/15


15/15
Σελίδα 1
«


Προβολή: 50% zoom out             zoom in   Σελίδα 1   από 15   »
Thumbnails

1/15


2/15


3/15


4/15


5/15


6/15


7/15


8/15


9/15


10/15


11/15


12/15


13/15


14/15


15/15


Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ