Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Έντυπο] Η κατά το 1868 περί του Βουτσιναίου Διαγωνίσματος Έκθεσις της Επιτροπής
     
Προβολή: 50% zoom out             zoom in   Σελίδα 1   από 35   »
Thumbnails

1/35


2/35


3/35


4/35


5/35


6/35


7/35


8/35


9/35


10/35


11/35


12/35


13/35


14/35


15/35


16/35


17/35


18/35


19/35


20/35


21/35


22/35


23/35


24/35


25/35


26/35


27/35


28/35


29/35


30/35


31/35


32/35


33/35


34/35


35/35
Σελίδα 1
«


Προβολή: 50% zoom out             zoom in   Σελίδα 1   από 35   »
Thumbnails

1/35


2/35


3/35


4/35


5/35


6/35


7/35


8/35


9/35


10/35


11/35


12/35


13/35


14/35


15/35


16/35


17/35


18/35


19/35


20/35


21/35


22/35


23/35


24/35


25/35


26/35


27/35


28/35


29/35


30/35


31/35


32/35


33/35


34/35


35/35


Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ