Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Έντυπο] Θεοδώρου Ροδοκανάκη Φιλολογικός Αγών ήτοι Κρίσις της πρώτης εις τον Αγώνα τούτον σταλείσης Πραγματείας περί του καθ' Όμηρον Πολιτεύματος των Ηρωικών Χρόνων. Γενομένη εν τω Πανεπιστημίω τη 20 Μαΐου, επετείω ημέρα της τούτου ιδρύσεως
     
Προβολή: 50% zoom out             zoom in   Σελίδα 1   από 20   »
Thumbnails

1/20


2/20


3/20


4/20


5/20


6/20


7/20


8/20


9/20


10/20


11/20


12/20


13/20


14/20


15/20


16/20


17/20


18/20


19/20


20/20
Σελίδα 1
«


Προβολή: 50% zoom out             zoom in   Σελίδα 1   από 20   »
Thumbnails

1/20


2/20


3/20


4/20


5/20


6/20


7/20


8/20


9/20


10/20


11/20


12/20


13/20


14/20


15/20


16/20


17/20


18/20


19/20


20/20


Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ