Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Έντυπο] Θεοδώρου Ροδοκανάκη Φιλολογικός Αγών ήτοι Κρίσις των κατά την δευτέραν περίοδον εις τον αγώνα τούτον σταλεισών πραγματειών περί του καθ' Όμηρον Οικιακού Βίου των Ελλήνων. Γενομένη εν τω Πανεπιστημίω τη 12 Μαΐου
     
Προβολή: 50% zoom out             zoom in   Σελίδα 1   από 30   »
Thumbnails

1/30


2/30


3/30


4/30


5/30


6/30


7/30


8/30


9/30


10/30


11/30


12/30


13/30


14/30


15/30


16/30


17/30


18/30


19/30


20/30


21/30


22/30


23/30


24/30


25/30


26/30


27/30


28/30


29/30


30/30
Σελίδα 1
«


Προβολή: 50% zoom out             zoom in   Σελίδα 1   από 30   »
Thumbnails

1/30


2/30


3/30


4/30


5/30


6/30


7/30


8/30


9/30


10/30


11/30


12/30


13/30


14/30


15/30


16/30


17/30


18/30


19/30


20/30


21/30


22/30


23/30


24/30


25/30


26/30


27/30


28/30


29/30


30/30


Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ