Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
[Έντυπο] Θεοδώρου Π. Ροδοκανάκη Φιλολογικός Αγών ήτοι Κρίσις των κατά την Δ' αυτού περίοδον σταλεισών πραγματειών, ως υπόθεσις είναι Η Ιστορία της Ελληνικής Παιδείας παρ' Έλλησιν από της Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως μέχρι του 1821. Ης εν τέλει προστίθενται και τα νέα ζητήματα της Ε' και ΣΤ' περιόδου
     
Προβολή: 50% zoom out             zoom in   Σελίδα 1   από 37   »
Thumbnails

1/37


2/37


3/37


4/37


5/37


6/37


7/37


8/37


9/37


10/37


11/37


12/37


13/37


14/37


15/37


16/37


17/37


18/37


19/37


20/37


21/37


22/37


23/37


24/37


25/37


26/37


27/37


28/37


29/37


30/37


31/37


32/37


33/37


34/37


35/37


36/37


37/37
Σελίδα 1
«


Προβολή: 50% zoom out             zoom in   Σελίδα 1   από 37   »
Thumbnails

1/37


2/37


3/37


4/37


5/37


6/37


7/37


8/37


9/37


10/37


11/37


12/37


13/37


14/37


15/37


16/37


17/37


18/37


19/37


20/37


21/37


22/37


23/37


24/37


25/37


26/37


27/37


28/37


29/37


30/37


31/37


32/37


33/37


34/37


35/37


36/37


37/37


Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ