Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης Kωνσταντίνου A. Ψάχου
     
Περιγραφή: Η Βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Ψάχου, κτήμα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό μουσικών χειρογράφων, τις πρώτες εκδόσεις μουσικών βιβλίων, τις πρώτες εκδόσεις μουσικών θεωρητικών καθώς και ένα μεγάλο αριθμό εντύπων, βιβλίων και περιοδικών, γενικού ενδιαφέροντος. Η ψηφιοποίηση αφορά κυρίως στα χειρόγραφα βυζαντινής μουσικής, στα οποία συμπεριλαμβάνεται βεβαίως το περίφημο Αρχείο του Γρηγορίου πρωτοψάλτου και τα σπαράγματα των αρχαιοτάτων περγαμηνών κωδίκων εκφωνητικής σημειογραφίας, καθώς και σε κάποια από τα πρώτα έντυπα μουσικά βιβλία, εκδόσεις της περιόδου 1820-1851. Το μουσικό υλικό της Συλλογής Κ. Α. Ψάχου καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδών της βυζαντινής μουσικής σημειογραφίας. Η παλαιότητα και η μοναδικότητά του το καθιστούν εξαιρετικά πολύτιμη πηγή για τη μουσικολογική έρευνα. Η Συλλογή αγοράσθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με πρωτοβουλία του καθηγητού Βυζαντινής Μουσικολογίας κ. Γρηγορίου Στάθη.
Συλλογέας: Κωνσταντίνος Α. Ψάχος
Τύπος Αντικειμένου: dl.psachos [Συλλογή]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/col:psachos
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ