Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Συνεδρίαση 20η: 17 Ιανουαρίου 1933
     
Ημερομηνία: 19330117
Σελίδες/φύλλα: σ. 107-111
Θέματα: Οικονομικά
Τελετές
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Επιτροπές
��ξετάσεις
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις κ.λ.π.
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Περιουσία Πανεπιστημ��ου
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Προσωπικό
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά: Γ. Κυριακόπουλος
Κλεομένης Χατζηγεωργίου
δωρεάν σίτιση, φοιτητές
Αριστούχοι φοιτητές
Κωνσταντίνος Ταμβακόπουλος, διορισμός
Π. Ραΐσης
πηλίκιο, φοιτητές
Α. Πατρέλλης, βοήθημα
Οικονομικό Συμβούλιο (23/12/32, 13/1/33)
Ανθρωπολογικό Μουσείο
Χρ. Παπαδόπουλος, ιωβιλαίον
Ζήκος Ρώσης, ιωβιλαίον
Ιωάννης Μεσολωράς, ιωβιλαίον
Π. Μίχας
Μιχαήλ Λιβαδάς, έκδοση ομιλιών
Θ. Καραμανώλης
Κλητήρες, επίδομα εορτών
Κωνσταντίνος Κτένας
Νέα Ιατρικά Εργαστήρια
Κωνσταντίνος Μέρμηγκας
Δημήτριος Ζαμπάκος Πασάς, αγώνισμα
Εξετάσεις, τμηματικές
Εθνικός παμφοιτητικός σύλλογος
Εταιρία ΘΕΤΕΚ, παράταση εργασιών
Εργαστήριο Αστρονομίας
25 Μαρτίου, δεξίωση
Γ. Δρίκος
Γουδί, απαλλοτρίωση γηπέδων
Γερμανός πρέσβης
Μαίρη Γιάνναρη, βοήθημα
Ιωάννης Γεωργιάδης
Θεόφιλος Βορέας, αγορά Λογικής
Αιγινήτειο, επίδομα προσωπικού
Αρεταίειο, επίδομα προσωπικού
Αριστούχοι φοιτητές
Τύπος Αντικειμένου: dl.histarch.gramsigklitou.praktika.subfolder [Συνεδρίαση]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:3979
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ