Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Συνεδρίαση 14η: 29 Μαρτίου 1935
     
Ημερομηνία: 19350329
Σελίδες/φύλλα: σ. 210-212
Θέματα: Δικαστικά – Νομικά
Φοιτητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά: Σεισμολογία, έδρα, προκήρυξη
Νομικός Σύμβουλος, γνωμοδότηση για προκήρυξη εδρών
Δεσποινίδα Π. Κακριδή, διατριβή επί διδακτορία
Δρίκος, διατριβή επί διδακτορία, έγκριση
Αντώνιος Ιω. Πέτρου
Ιωάννης Ηρ. Σχινάς
Εργαστήριο Ορυκτολογίας, επιμελητής, αναφορά
Έγγραφα από Πρυτανεία, ανακοίνωση
Τμηματικές εξετάσεις Μαρτίου
Υπουργείο Αεροπορίας, Διοικητικό Συμβούλιο Προσωπικού, μέλος
Φυσική Χημεία, έδρα, μετατροπή
Κ. Ζέγγελης
Έδρες, μετατροπή
Τύπος Αντικειμένου: dl.histarch.fysikomathimatiki.praktika.subfolder [Συνεδρίαση]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:55729
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ