Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Συνεδρίαση 18η: 21 Απριλίου 1939
     
Ημερομηνία: 19390421
Σελίδες/φύλλα: σ. 252-256
Θέματα: Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Ονόματα
Υποτροφίες
Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά: Ζαφειρία Μυλωνά
Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, βοηθός, ίδρυση θέσης
Δημόσιοι υπάλληλοι
Διαγωνισμός Ramsay
Αναστάσιος Χρηστομάνος, καταγγελία για Β. Βλασσόπουλο
Δημήτριος Μαγείρος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Γεώργιος Κούμουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Αντώνιος Νικολάου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Σ. Περιστεράκης, διατριβή επί διδακτορία, έγκριση
Ιώ. Πετρόχειλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Επιμελητής Κ. Καββασιάδης, παραίτηση
Υφηγητής Ιούλιος Διαλέτης, παραίτηση
Διαγωνισμός για υποτροφία Πάγκαλου
Εργαστήριο Σεισμολογίας, επιμελητής και επιστάτης, ίδρυση θέσεων
Εργαστήριο Ζωολογίας, παρασκευαστής, ίδρυση θέσης
Βοηθοί, διαγωνισμός
Νέοι καθηγητές, χαιρετισμός
Τύπος Αντικειμένου: dl.histarch.fysikomathimatiki.praktika.subfolder [Συνεδρίαση]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:55943
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ