Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Συνεδρίαση 21η: 19 Μαΐου 1939
     
Ημερομηνία: 19390519
Σελίδες/φύλλα: σ. 261-264
Θέματα: Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις
Ονόματα
Φοιτητικά
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις κ.λ.π.
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά: Κατίνα Χρηστίδου
Μηχανικής, έδρα, βοηθός
Εργαστήριο Φυσικής Χημείας, παρασκευαστής
Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, παρασκευαστής
Γ. Κούμουλος, διατριβή, έγκριση
Αλ. Στεφανίδης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Πανεπιστήμιο Μπορντώ, Σάλομων Ισραήλ, δίπλωμα
Τέσσερις επικουρικές έδρες, περιεχόμενο
Δημοσίευμα στο περιοδικό Χημικό Χρονικό
Ι. Πετρόχειλος, διατριβή επί διδακτορία
Π. Ζερβός, ανάκληση άδειας
Στ. Πλακίδης
Αντώνιος Νικολάου, διατριβή επί διδακτορία
Μαθηματικά, φοιτητές
Καθηγητής Αλεξόπουλος, εξετάσεις στη Φυσική
Παραπομπή φοιτητών σε Πειθαρχικό Συμβούλιο
Πιστοποιητικό για στρατολογική κατάσταση
Μηχανική, γραπτές εξετάσεις
Διεθνής Γεωδετική και Γεωφυσική Ένωση στην Ουάσινγκτων
Τύπος Αντικειμένου: dl.histarch.fysikomathimatiki.praktika.subfolder [Συνεδρίαση]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:55946
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ