Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Συνεδρίαση 24η: 10 Ιουνίου 1939
     
Ημερομηνία: 19390610
Σελίδες/φύλλα: σ. 269-276
Θέματα: Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Εξετάσεις
Αιτήσεις – Αναφορές
Πρόγραμμα Σπουδών
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά: Δ. Μαγείρος, διατριβή
Γεώρ. Κούμουλος, διατριβή
Ζωή Ράλλη, αριστεύσασα φοιτήτρια
Κυριάκος Πεζόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Δέκατο Όγδοο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπολογίας στην Κωνσταντινούπολη
Εργαστήριο Αστρονομίας, παρασκευαστής
Μαθηματικά, τελειόφοιτοι φοιτητές, πτυχιακές εξετάσεις
Μηχανολογία, συγγενή μαθήματα
Διδάκτορες Σ. Περιστεράκης και Λ. Καραπιπέρης, ορκωμοσία
Τύπος Αντικειμένου: dl.histarch.fysikomathimatiki.praktika.subfolder [Συνεδρίαση]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:55949
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ