Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Συνεδρίαση 25η: 15 Ιουνίου 1939
     
Ημερομηνία: 19390615
Σελίδες/φύλλα: σ. 277-279, 281-282 και 284-286
Θέματα: Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Εξετάσεις
Διδακτικό Προσωπικό
Πρόγραμμα Σπουδών
Φοιτητικά
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά: Καθηγητής κ. Γαλανός, παρατήρηση για διαγωνισμό βοηθών
Χημικό και Φυσικό Τμήμα, διδασκόμενα μαθήματα
Τεταρτοετείς φοιτητές 1938-1939 στο Μαθηματικό Τμήμα, μεταβολή εξεταζομένων μαθημάτων
Σιβιτανίδειος Σχολή, Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος
Σειρά αρχαιότητας καθηγητών
Πρόγραμμα έτους, καταρτισμός
Χημεία Πολέμου, έδρα στην Ιατρική Σχολή
Μαθηματικά, γραπτές πτυχιακές εξετάσεις
Έδρες, συγγενή μαθήματα, τροποποιήσεις
Υπόμνημα καθηγητών για διδασκόμενα μαθήματα στο Χημικό και στο Φυσικό Τμήμα
Κούμουλος, διδάκτορας, αναγόρευση
Αλέξανδρος Στεφανίδης, διατριβή επί διδακτορία
Πανεπιστήμιο Μπορντώ, Σάλομων Ισραήλ, δίπλωμα
Δημ. Κασάπης
Αθάν. Τάταρης
Συνέδριο Μαθηματικών στο Βελιγράδι
Τύπος Αντικειμένου: dl.histarch.fysikomathimatiki.praktika.subfolder [Συνεδρίαση]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:55950
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ