Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Συνεδρίαση: 19 Νοεμβρίου 1943
     
Ημερομηνία: 19431119
Σελίδες/φύλλα: σ. 18-28
Θέματα: Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Προσωπικό
Εξετάσεις
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά: Διονύσιος Λιβέρης, βοηθός, μισθός
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής, Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας, ίδρυση
Παπασπύρου, υφηγητής, διορισμός
Πανεπιστήμιο, οικονομική ενίσχυση
Χημικό Τμήμα, πρωτοετείς φοιτητές, άσκηση
Κλητήρες, θέση, μετατροπή
Χημικό Τμήμα, εισιτήριες εξετάσεις
Φοιτητές, αιτήσεις
Α. Μελισσαράτου, απολυτήριο
Δ. Χρυσοφάκης, Θ. Διαμαντόπουλος, Π. Νικολαΐδου, διδακτορική διατριβή
Τύπος Αντικειμένου: dl.histarch.fysikomathimatiki.praktika.subfolder [Συνεδρίαση]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:56304
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ