Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Συνεδρίαση: 4 Φεβρουαρίου 1944
     
Ημερομηνία: 19440204
Σελίδες/φύλλα: σ. 40-45
Θέματα: Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις κ.λ.π.
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Αιτήσεις – Αναφορές
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Εξετάσεις
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά: Ανθρωπολογική Εταιρεία, δωρεά
Φοιτητές, αιτήσεις
Χημικό Τμήμα, εισιτήριες εξετάσεις
Εγγραφές, εισιτήριες εξετάσεις, ένορκες βεβαιώσεις, πιστοποιητικά
Ιατρική Σχολή, διατριβές, δημοσίευση
Γραπτές εξετάσεις, εξεταστικές περίοδοι
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, διευθυντής
Π. Νικολαΐδου, Θ. Διαμαντόπουλος, Δ. Χρυσοφάκης, διδάκτορες, αναγόρευση
Τύπος Αντικειμένου: dl.histarch.fysikomathimatiki.praktika.subfolder [Συνεδρίαση]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:56308
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ