Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Συνεδρίαση: 2 Νοεμβρίου 1945
     
Ημερομηνία: 19451102
Σελίδες/φύλλα: σ. 200-210
Θέματα: Αιτήσεις – Αναφορές
Υποτροφίες
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Πρόγραμμα Σπουδών
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις κ.λ.π.
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Προσωπικό
Φοιτητικά
Εξετάσεις
Λοιπές Βιβλιοθήκες
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά: Φοιτητές, αιτήσεις
Φυσικοί, φυσιογνώστες, Γυμνάσια, διδασκαλία
Φυσικό Τμήμα, Φυσιογνωστικό Τμήμα, διδασκόμενη ύλη
Υποτροφίες για το εξωτερικό
Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας, οργανισμός, Βραζιλιανό Ινστιτούτο Γεωγραφίας
Σιβιτανίδειος Σχολή, Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη
Κανονισμός Ηθικής Αγωγής του Στρατεύματος, σύνταξη, Γεωγραφία, μάθημα
Πανδώρα Νικολαΐδου, Θεόδωρος Γιαννακόπουλος, διδάκτορας, προαγωγή
Ένωση Ελλήνων Χημικών, Φαρμακευτικό Τμήμα
Μαίρη Γιάνναρη, βιβλιοφύλακας, Μαθηματικό Σπουδαστήριο
Παιδαγωγική, Νικόλαος Εξαρχόπουλος, καθηγητής, διδασκαλία
Αμερικανική Γεωφυσική Ένωση, ψήφισμα, Νικόλαος Κρητικός, καθηγητής, 35ετηρίδα
Βασίλειος Σωτηρόπουλος, γραμματέας
Σάββατο, διαλέξεις
Εγγραφές, ανανέωση, έτη 1940 - 1941, 1941 - 1942, 1942 - 1943
Τμηματικές, πτυχιακές εξετάσεις, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων και Νεαπόλεως, βιβλιοθήκη
Αντιπρόσωποι Πανεπιστημίου, Αμερική, επιστημονικά όργανα
Καθηγητές, όριο ηλικίας
Συνεδρία 29.9.1945, πρακτικά, Φαρμακευτικό τμήμα, νομοσχέδιο
Τύπος Αντικειμένου: dl.histarch.fysikomathimatiki.praktika.subfolder [Συνεδρίαση]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:56345
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ